Strona główna

 

 

 

 

Pracownia Religioznawstwa i Badań Porównawczych powołana został a decyzją JM Rektora UAM z dniem 1 marca 2011 roku. Jej skład kadrowy tworzą pracownicy istniejącego od 1988 roku w ramach Instytutu Filozofii Zakładu Historii i Filozofii Religii. W okresie funkcjonowania w tamtej jednostce organizacyjnej zgromadzili oni w swoim dorobku naukowym ponad 50 monografii książkowych, oraz ponad 500 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Członkowie tego zespołu brali udział w ok. 100 konferencjach naukowych, w tym kilkudziesięciu zagranicznych. Byli oni również organizatorami lub współorganizatorami kongresów, konferencji oraz seminariów o tematyce religioznawczej. W latach 1999 - 2002 zespół ten zrealizował dwa finansowane przez KBN projekty badawcze dotyczące sekt, kultów i nowych ruchów religijnych w Europie. Pracownicy jednostki prowadzili w tamtym okresie kilkanaście wykładów fakultatywnych z zakresu różnych obszarów problemowych religioznawstwa. Obecnie oferują oni studentom kilka tego typu zajęć.

 

Bardziej szczegółowe informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych znajdują się na stronach domowych pracowników.