Education

 

 

 

 

2011/2012

 

• Wstęp do religioznawstwa (prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz)

 

• Historia filozofii (prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz)

 

• Filozofia Odrodzenia i Oświecenia (prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz)

 

• Filozofia Francji i Włoch (prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz)

 

• Filozofia (dr hab. Artur Jocz, dr Sławomir Sztajer)

 

• Mistyka chrześcijanska i mistyczność w literaturze (dr hab. Artur Jocz)

 

• Gnoza i gnostycyzm (dr hab. Artur Jocz)

 

• Religia w kulturze europejskiej (dr hab. Artur Jocz)

 

• Kognitywne teorie religii (dr Sławomir Sztajer)

 

• Filozofia religii (dr Sławomir Sztajer)

 

 

 

2010/2011

 

• Metafizyczność literatury-literackość metafizyki (dr Artur Jocz)

 

• Antropologia ikony (dr Marek Kwiecień)

 

• Myśl rosyjska (dr Marek Kwiecień)

 

• Tomizm (dr Marek Kwiecień)

 

• Palamizm (dr Marek Kwiecień)

 

• Protestantyzm w kulturze (dr Sławomir Springer)

 

• Filozofia postsekularna (mgr Juliusz Iwanicki)

 

 

 

2009/2010

 

• O racjonalności w religii… (prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz)

 

• Mistyka i mistycyzm w literaturze (dr Artur Jocz)

 

• Tomizm (dr Marek Kwiecień)

 

• Palamizm (dr Marek Kwiecień)

 

• Semiotyka religii (dr Sławomir Sztajer)

 

• Kognitywne teorie religii (dr Sławomir Sztajer)

 

• Filozofia religii Leszka Kołakowskiego (mgr Juliusz Iwanicki)

 

• Wstęp do filozofii muzułmańskiej (mgr Damian Kokoć)

 

• Między orfizmem a druidyzmem (mgr Beata Włodarska)

 

• Istoty półboskie „deva” – XIX wieczna myśl francuska (mgr Beata Włodarska)