Conferences

 

 

SZKOLNICTWO WYŻSZE W PROCESIE TRANSFORMACJI I DOSTOSOWAŃ DO ZADAŃ SPOŁECZNYCH
Poznań, 16 marca 2017

 

RELIGIA I RELIGIJNOŚĆ W WARUNKACH MODERNIZACJI I GLOBALIZACJI II (wideo)
Poznań, 12 listopada 2016

 

RELIGIA I RELIGIJNOŚĆ W WARUNKACH MODERNIZACJI I GLOBALIZACJI (wideo)
Poznań, 13-14 listopada 2015

 

RELIGIA W CZASIE I PRZESTRZENI
Poznań, 17-18 kwietnia 2015

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE W OFENSYWIE CZY W DEFENSYWIE?
Poznań, 7-8 listopada 2014

 

RELIGIA A DIALOG
Poznań, 25-26 kwietnia 2014

 

RELIGIJNE I POZARELIGIJNE FORMY DUCHOWOŚCI W KULTURZE EUROPEJSKIEJ
Poznań, 8-9 listopada 2013

 

NOWE RUCHY RELIGIJNE W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM
Poznań, 23-24 maja 2013

 

TRANSFORMACJE SACRUM W KULTURZE EUROPEJSKIEJ
Poznań, 9-10 listopada 2012

 

RELIGIA A TAJEMNICA
Poznań, 1-2 czerwca 2012

 

RELIGIA A CZŁOWIEK
Poznań, 26-27 maja 2011

 

SPOŁECZNO-KULTUROWE KONTEKSTY RACJONALNOŚCI
Poznań, 4-5 listopada 2011

 

RELIGIA - NAUKA - KULTURA
Poznań, 12-13 listopada 2010

 

PRZEMIANY RELIGIJNOŚCI
Poznań, 17 września 2010

 

MISTYKA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM
Poznań, 10 czerwca 2010

 

O RACJONALNOŚCI W NAUCE I W ŻYCIU SPOŁECZNYM
Poznań, 12-13 listopada 2009

 

PRZEMIANY RELIGIJNOŚCI W EUROPIE
Poznań, 18 września 2009

 

FILOZOFICZNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNEJ DUCHOWOŚCI
Poznań, 22 maja 2009

 

MIĘDZYNARODOWY KONGRES RELIGIOZNAWCZY "O WIELOWYMIAROWOŚCI BADAŃ RELIGIOZNAWCZYCH"
Poznań, 8-10 września 2008

 

OBECNE WYZWANIA I ZADANIA DLA RELIGIOZNAWSTWA
Kicin, 15-16 czerwca 2007