Kontakt

 

 

Pracownia Religioznawstwa i Badań Porównawczych

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
tel. +48 618292219
e-mail: kribp@amu.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyzury pracowników:

Zbigniew Drozdowicz, pok. 1, budynek AB
poniedziałek: 11.30 - 12.30
czwartek: 10.00 - 11.30

Artur Jocz, pok. 1, budynek AB
poniedziałek: 11.30 - 12.30
czwartek: 10.30 - 11.30

Sławomir Sztajer, pok. 1, budynek AB
poniedziałek 11.30 - 12.30
środa, g. 13.00 - 14.00

Juliusz Iwanicki, pok. 61, budynek AB
poniedziałek g. 11.30 - 12.30, pok. 61, budynek AB
środa g. 16.30 - 17:30

Ewelina Nyske
środa, g. 10.30 - 11.30, pok. 61, budynek AB