Contact

 

 

Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
tel. +48 618292219
fax.
e-mail: kribp@amu.edu.pl