Działalność naukowa

 

 

Pracownia Religioznawstwa i Badań Porównawczych prowadzi badania w zakresie religioznawstwa ogólnego, historii religii, filozofii religii, współczesnych przemian religijności, historii filozofii i literaturoznawstwa. W ramach działalności katedry podejmowane są również przedsięwzięcia badawcze o charakterze interdyscyplinarnym.

 

Zainteresowania badawcze pracowników katedry koncentrują się wokół następujących zagadnień:
• filozofia religii, w szczególności religii chrześcijańskiej
• religioznawstwo ogólne
• filozofia nowożytna
• racjonalność w religii, w filozofii i racjonalność życia społecznego
• historia gnozy, gnostycyzmu, neognozy (teozofia, antropozofia)
• relacji pomiędzy literaturą i filozofią, literaturą i gnozą (neognozą)
• mistyka chrześcijańska
• problem języka religijnego
• kognitywne teorie religii