Publikacje

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Faces of the Enlightenment: Philosophical sketches"
Peter Lang
Berlin 2020

 

Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"La republique des savants"
Peter Lang
Berlin 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Getting to grips with the sacred and the profane"
Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM
Poznań 2019

 

Od autora

 

Spis tresci

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Republika uczonych. Bez namaszczenia"
Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Poznań 2018

 

Od autora

 

Spis tresci

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Higher Education Institutions in the Process of Transformation and Modernization"
LIT Verlag
2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sławomir Sztajer, Jarema Drozdowicz
"Changing Trajectories of Religion and Popular Culture: Cognitive and Anthropological Dimensions"
LIT Verlag
2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Comprendre les Lumiéres"
Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Poznań 2015

 

Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Jeliński, Zbigniew Stachowski, Sławomir Sztajer
"Ratio, religio, humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2015

 

Spis treści

 

Wstęp

 

 

 

 

 

 

Juliusz Iwanicki
"Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2014

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Opis

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Kartezjański racjonalizm. Zrozumiec Kartezjusza"
Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Poznań 2014

 

Spis treści

 

Wstęp

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Essays on European Liberalism: History and Ideology"
LIT Verlag
Berlin 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Rationality Standards of Social Life: Traditions and the Present"
LIT Verlag
Berlin 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Standards of Religious Rationality: Tradition and Modern Times"
LIT Verlag
Berlin 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Standards of Philosophical Rationality: Traditions and Modern Times"
LIT Verlag
Berlin 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Filozofia włoska w epoce Odrodzenia i Oświecenia"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2012

 

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz, Sławomir Sztajer (red.)
"Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2012

 

Spis treści

 

Fragment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Społeczne następstwa racjonalizacji religii"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2011

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Dodatek: Różnice między racjonalnością i irracjonalnością religii

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz, Sławomir Sztajer (red.)
"Religia - Nauka - Kultura"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2011

 

Spis treści

 

Fragmenty

 

Z. Drozdowicz - Mity jako integralna część kultury

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"O racjonalności w religii i w religijności (raz jeszcze). Wykłady"
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2010

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Religia i religijność w ujęciu M. Webera

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"O racjonalności w religii i w religijności. Wykłady"
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2009

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Racjonalność mocna i słaba - próba zbilansowania

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur Jocz
"Przypadek osy rozbójniczej'"
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sławomir Sztajer
"Język a konstytuowanie świata religijnego"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz, Zbyszko Melosik, Sławomir Sztajer (red.)
"O racjonalności w nauce i w życiu społecznym"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2009

 

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz (red.)
"O wielowymiarowości badań religioznawczych"
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz (red.)
"Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych"
Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Poznań 2008