Publications

 

 

Edward Jeliński, Zbigniew Stachowski, Sławomir Sztajer
"Ratio, religio, humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2015

 

Spis treści

 

Wstęp

 

 

 

 

 

 

Juliusz Iwanicki
"Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2014

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Opis

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Kartezjański racjonalizm. Zrozumiec Kartezjusza"
Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Poznań 2014

 

Spis treści

 

Wstęp

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Essays on European Liberalism: History and Ideology"
LIT Verlag
Berlin 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Rationality Standards of Social Life: Traditions and the Present"
LIT Verlag
Berlin 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Standards of Religious Rationality: Tradition and Modern Times"
LIT Verlag
Berlin 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Standards of Philosophical Rationality: Traditions and Modern Times"
LIT Verlag
Berlin 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Filozofia włoska w epoce Odrodzenia i Oświecenia"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2012

 

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz, Sławomir Sztajer (red.)
"Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2012

 

Spis treści

 

Fragment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"Społeczne następstwa racjonalizacji religii"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2011

 

Spis treści

 

Fragment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz, Sławomir Sztajer (red.)
"Religia - Nauka - Kultura"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2011

 

Spis treści

 

Fragmenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"O racjonalności w religii i w religijności (raz jeszcze). Wykłady"
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2010

 

Spis treści

 

Fragment - Wstęp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz
"O racjonalności w religii i w religijności. Wykłady"
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2009

 

Spis treści

 

Fragment - Wstęp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur Jocz
"Przypadek 'osy rozbójniczej'"
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sławomir Sztajer
"Język a konstytuowanie świata religijnego"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz, Zbyszko Melosik, Sławomir Sztajer (red.)
"O racjonalności w nauce i w życiu społecznym"
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz (red.)
"O wielowymiarowości badań religioznawczych"
Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIX
Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Poznań 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Drozdowicz (red.)
"Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych"
Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Poznań 2008